РЕФЕРЕНЦА

Позначајни проекти ОПИС Инвеститор Износ Изградба на детска градинка во наелба Сењак во Општина Штип Договор бр.05-250/14 од 20.09.2018 год. Центар за развој на Источен планински регион – Штип € 695.843,52 ЕURO Изградба на фабрика за производство на заштитна облека со складишта во Илинден- Скопје ГП 14,20

повеќе »»

ЗА НАС

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not

повеќе »»