Станбена зграда на
Ул.“Новопроектирана„ Бр.4
АЕРОДРОМ, Скопје

Локација на објектот

ВАРДАРГРАДБА

трговско друштво за производство проектирање и инжинеринг

Основна дејност на фирмата е изведба на хидро-градежни објекти и објекти од висока градба како и производство на градежни производи песок, бетон и др.

Се наоѓаме на три локации во Скопје и тоа: во н.м.Трубарево, општина Гази Баба (Управа, Сепарација, Бетонска база), подружница Бардовци, општина Карпош (Сепрација) и Подружница Подцуцул – Говрлево, општина Сопиште (Каменолом за варовник)

ГОЛЕМИ МЕЃУ НАЈГОЛЕМИТЕ

ВАРДАРГРАДБА се вбројува во една од посериозните компании кој значително учествува со градежни активности од поголем обем на нашиот пазар

Scroll to Top