Изградба на детска градинка – Штип

Обејкт: Изградба на детска градинка во населба Сењак во Општина Штип

Инвеститор: Центар за развој на Источен планински регион – Штип

Scroll to Top