ООУ Киро Глигоров – Општина Центар

Објект: Изградба на Основно Општинско Училиште “Киро Глигоров„ во населба Капиштец, Општина Центар – Скопје

Инвеститор: Општина Центар

Scroll to Top