ГОЛЕМИ МЕЃУ НАЈГОЛЕМИТЕ

 

ВАРДАРГРАДБА се вбројува во една од посериозните компании кој значително учествува со градежни активности од поголем обем на нашиот пазар

 

ВАРДАРГРАДБА

трговско друштво за производство проектирање и инжинеринг

Основна дејност на фирмата е изведба на хидро-градежни објекти и објекти од висока градба како и производство на градежни производи песок, бетон и др.

Се наоѓаме на две локации, во сепарација во н.м.Трубарево (Управа) и сепарација во н.м.Бардовци (Подружница)

ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ