ГОЛЕМИ МЕЃУ НАЈГОЛЕМИТЕ

 

ВАРДАРГРАДБА се вбројува во една од посериозните компании кој значително учествува со градежни активности од поголем обем на нашиот пазар

 

ВАРДАРГРАДБА

трговско друштво за производство проектирање и инжинеринг

Основна дејност на фирмата е изведба на хидро-градежни објекти и објекти од висока градба како и производство на градежни производи песок, бетон и др.

Се наоѓаме на три локации во Скопје и тоа: во н.м.Трубарево, општина Гази Баба (Управа, Сепарација, Бетонска база), подружница Бардовци, општина Карпош (Сепрација) и Подружница Подцуцул – Говрлево, општина Сопиште (Каменолом за варовник)

ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ